BİNEFSİHİ

Bizzat, kendisi, kendisi ile

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • HIRZ-I BİNEFSİHÎ — İçerisinde mal ve eşya saklamak için yapılmış, hazırlanmış ve içine izinsiz girilemiyen ev, dükkân, çadır, depo vs. gibi mahaller. (Kasa, sandık, dolap, çuval da bu hükümdedir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KIYAM-I BİNEFSİHÎ — (Kıyâm ı bizâtihî) : Fık: Varlığı, durması kendi zâtı ile olmak mânasında bir sıfat ı İlâhîdir. Şöyle ki: Hak Teâlâ nın ezelî ve ebedî olan varlığı kendi zâtı ile kaimdir. Kendi varlığı, kendi hüviyetinin, kendi mukaddes zâtının muktezasıdır.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Bİ-Z-ZAT — Kendisi, aslında. Kendi zatı ile. Binefsihi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CEVHER — Bir şeyin özü, esası. * Kıymetli taş. * Çelik üzerindeki nakış. * Edb: Noktalı harf. * Yalnız noktalı harflerin ebcedîsi hesab edilerek yazılan manzum tarih. * Harflerin noktası. * Fls: Varlığı kendinden olan, var olmak için kendi dışında başka… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÂD — f. Adâlet. Hak, doğruluk. * İnsaf. * Vergi, ihsan, atiyye. * Ömür. * Sızlanma. (Adâletle dâd arasında fark vardır; adâlet, binefsihi adâlet edip zulmetmemektir. Dâd ise, başkasının zulmünü def ve izâle eylemektir. L.R …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SIFÂT-I SELBİYE — Cenab ı Hakk ın vahdaniyet, kıdem, beka, kıyam ı binefsihi, muhalefetün lilhavâdis gibi sıfatlarıdır. Mânalarında nefiy olduğu için Selbî denir. Meselâ: Vahdaniyet, çokluğun; kıdem, fâniliğin nefyi olduğu gibi. (Bak: Sıfât ı zâtiye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • VÂCİB-ÜL VÜCUD — Vücudu mutlak var olan, yokluğu mümkün olmayan Cenâb ı Hak.(Vâcib ül vücuddur, yâni; O nun vücudu zâtîdir, ezelîdir, ebedîdir, ademi mümteni dir. Zevali muhaldir. Tabakat ı vücudun en râsihi, en esaslısı, en kuvvetlisi, en mükemmelidir. Sair… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.